TRYGGA HAMNEN

Psykolog- och Psykoterapimottagning

Om oss

Tanken bakom vårt företag bygger på en psykologisk modell inom anknytningsteorin av John Bowlby där man tänker att barn för att utvecklas optimalt behöver en trygg bas och en säker hamn. Där den vuxne hjälper barnet att utforska världen genom stöd och uppmuntran men också genom att finnas där som en trygghet när världen ter sig alltför svår. Allmänt är uppfattningen att denna teori gäller små barn, vår erfarenhet på Trygga Hamnen är att detta gäller även äldre barn och ungdomar.

Helhetssyn


Vi anser att vården idag ofta missar en helhetssyn på barn och ungdomar där specialiserad vård, sociala faktorer och barnens nätverk tas in. Detta vill vi ändra på och skapade därför Trygga Hamnen.

Vilka tar vi emot?


Vi tar emot barn och unga i åldrarna 0-24 år och deras föräldrar eller andra viktiga vuxna. Vi utgår från principen att alla barn gör så gott de kan att ta sig an, förstå och hitta sin plats i världen. Ibland är detta svårare på grund av yttre omständigheter, ibland handlar det om inre processer men oftast går det hand i hand..

Behandling hos Trygga HamnenBarn och unga visar tecken på psykisk ohälsa på olika sätt. En del är lättare att få syn på som t.ex. missbruk, utåtagerande beteenden eller självskador, medan andra kan vara lättare att missa. Då kan det istället handla om minskat intresse för sådant som tidigare varit kul, sömnsvårigheter, ökad "klängighet", minskad nyfikenhet, relationsproblem eller svårigheter att reglera sina känslor.


Vi erbjuder skräddarsydda behandlingar för varje barn och deras anhöriga. Det kan vara i form av barnterapi, föräldrastöd eller stöd/konsultation till socialtjänst och boende.


Barn och unga har en inneboende slående förmåga till anpassning och förändring. Vår erfarenhet är att alla människor, oavsett problematik och kultur i mångt och mycket är hjälpta av just mötet med en annan människa och att få lov att dela tankar och känslor i en trygg och tillåtande miljö


Hur går det till?

Ta kontakt med mottagningen

Kontakt med mottagningen får ni genom att antingen fylla i vårt kontaktformulär eller skriva ett mail. Det går även bra att ringa till mottagningen, vi svarar i mån av tid. Genom att kontakta oss godkänner ni att vi behandlar era personuppgifter.

Första möte och behandling

Efter att ni tagit kontakt bokar vi in ett första möte där vi gemensamt försöker att ringa in problemet, oftast tar detta mer än en gång. Alla behandlingar utgår sedan ifrån barnets eller den unges behov. En vanlig behandling är att vi sedan ses en gång i veckan.

Priser

Ett besök är 50 minuter och kostar 1050 oavsett om det rör sig om barnterapi, individualterapi, föräldrastöd, krissamtal, eller annat form av stöd. Har ni andra behov gör vi vårt bästa för att tillgodose detta men priset kan då komma att ändras.


Vi debiterar alla besök som inte avbokats 72 timmar innan. Besök på måndagar avbokas senast torsdag innan 12.

Cina Rydergård

leg.psykolog

Jag arbetar främst med PDT, men har i min grundutbildning även KBT-inriktning, jag har dessutom gått flera olika metodutbildningar såsom EMDR, TF-KBT och TRT.


Teoretiskt är jag främst förankrad i psykodynamisk teori och utvecklingspsykologi då jag anser att den ger en bred grund att stå på inför mötet med alla människor.


I slutet på 2020 började jag arbeta på Trygga Hamnen och arbetar här heltid sedan över ett år. Tidigare arbetade jag på en mottagning för svårt traumatiserade barn med flyktingbakgrund inom Barn och Ungdomsmedicin. Innan detta har jag arbetat inom Barn och Ungdomspsykiatrin och har även erfarenheter från sluten rättspsykiatri och särskola.


Jag har föreläst inom flera olika sammanhang om att möta barn och unga med trauma, bland annat om barn och tortyr på Barnrättsdagarna 2019.


Jag brinner för alla barn stora som små.

Camilla Stenström

leg.psykoterapeut

Den terapeutiska inriktningen jag arbetar utifrån är förankrad inom psykodynamisk teori och är affektorienterad. I ett arbete med barn och unga sätter jag även ett stort värde i att arbeta med nätverk i behandling.


Sedan 2008 är jag utbildad socionom och 2011 tog jag min min grundläggande psykoterapi examen vid Göteborgs Psykoterapi Institut. Jag har sedan läst vidare utbildning till leg.psykoterapeut vid St:Lukas i Göteborg och tog examen 2022. Bakom mig har jag en har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga. 


Tidigare har jag arbetat som kurator inom skolans värld, på ungdomsmottagning, barn/ungdoms habilitering och även inom den somatiska vården samt med våldsutsatta kvinnor och barn. Jag har även erfarenhet av arbete i socialtjänst inom sektorn barn/familj.


Stor del av min tidigare arbetslivserfarenhet har riktat sig mot målgruppen barn och unga. Det som driver mig i mitt arbete är fröjden av att få följa en annan människa en bit på vägen och hoppet om att kunna vara delaktig i en god förändringsprocess. 

Arbete med barn och unga tänker jag kräver ärlighet, mod och trygghet. Att få arbeta med barn och unga innebär möjligheten att göra dem hörda och förstådda i världen, för sig själva och för sin omgivning, ett arbete som jag i min yrkesroll finner värdefullt att få vara en del av. Det är för mig på flera sätt livsbejakande och berikande att arbeta med barn och unga.

Vad händer mer på Trygga Hamnen?

Föreläsning på Folkuniversitetet


Studier av människor i migration visar att på sikt är det mottagandet och bemötandet i det nya landet som avgör graden av psykisk ohälsa i större utsträckning än trauma man bär med sig från landet man lämnat. Detta är forskning som talar starkt för att det ur folkhälsoperspektiv lönar sig att satsa på att öka kunskapen i samhället kring hur man bäst bemöter dessa människor både i vardagen och i mer specialiserade möten. Vi tror därför att det är en god idé att rusta alla organisationer som möter människor på flykt med kunskap kring trauma, migration och vilka insatser som är hjälpsamma och vad som är kontraproduktivt.I April föreläste vi på Folkuniversitetet om att möta människor med erfarenheter av flykt.


Välkommen Camilla!

 

Vi är oerhört glada att Camilla vill komma och jobba med oss. Camilla har tidigare arbetat med barn och unga inom skola, habilitering och ungdomsmottagning. 

OBS Sommarstängt

 


Trygga Hamnen håller helt stängt v.28-32. För akuta ärenden under denna tid hänvisar vi till BUP-Akut där du bor.

HANDLEDNING och UTBILDNING


Vi erbjuder handledning och utbildningar till dig som möter barn och unga med psykisk ohälsa i ditt arbete eller i andra sammanhang. Det kan vara alltifrån boendepersonal inom HVB, kuratorsgrupp på skolan, BVC-personal, psykologer som vill vidareutvecklas i sitt arbete med barn, socialtjänst, familjehemsföräldrar eller något helt annat. Vi försöker hitta en lösnig som fungerar för dig eller er verksamhet.


Kunskap och reflektion tänker vi är vad som gör ett möte med barn till ett behandlande möte mer än något annat. Här vill vi på Trygga Hamnen kunna bidra till att fler barn har tillgång till trygga vuxna genom utbildningar och proffesionella samtal.


Hitta oss

Mottagningen ligger i Kungssten. På långedragsvägen 28. Kommer ni med kollektivtrafik heter närmsta hållplats Kungssten. Kör ni bil så finns det parkering i anslutning till huset. 


OBS ingång på framsidan!

Öppettider

Måndag - Tisdag
08:00 - 16:00
Onsdag - Torsdag
08:30 - 16:00
Fredag
08:00 - 15:00
Lördag - Söndag
Stängt