Semesterstängt

26 juni-14 augusti.

För akuta ärenden under sommaren kontakta BUP Akut.


TRYGGA HAMNEN

Psykolog- och Psykoterapimottagning

Om TRYGGA HAMNEN

Tanken bakom Trygga Hamnen bygger på en psykologisk modell inom anknytningsteorin av John Bowlby där man tänker att barn för att utvecklas optimalt behöver en trygg bas och en säker hamn. Där den vuxne hjälper barnet att utforska världen genom stöd och uppmuntran men också genom att finnas där som en trygghet när världen ter sig alltför svår. Allmänt är uppfattningen att denna teori gäller små barn, vår erfarenhet på Trygga Hamnen är att detta gäller även äldre barn och ungdomar.

Helhetssyn


Vården idag anser jag ofta missar en helhetssyn på barn och ungdomar där specialiserad vård, sociala faktorer och barnens nätverk tas in. Detta vill vi ändra på och skapade därför Trygga Hamnen.

Vilka tar vi emot?


Vi tar emot barn och unga i åldrarna 0-24 år och deras föräldrar eller andra viktiga vuxna. Vi utgår från principen att alla barn gör så gott de kan att ta sig an, förstå och hitta sin plats i världen. Ibland är detta svårare på grund av yttre omständigheter, ibland handlar det om inre processer men oftast går det hand i hand..

Behandling hos Trygga HamnenBarn och unga visar tecken på psykisk ohälsa på olika sätt. En del är lättare att få syn på som t.ex. missbruk, utåtagerande beteenden eller självskador, medan andra kan vara lättare att missa. Då kan det istället handla om minskat intresse för sådant som tidigare varit kul, sömnsvårigheter, ökad "klängighet", minskad nyfikenhet, relationsproblem eller svårigheter att reglera sina känslor.


Vi erbjuder skräddarsydda behandlingar för varje barn och deras anhöriga. Det kan vara i form av barnterapi, föräldrastöd eller stöd/konsultation till socialtjänst och boende.


Barn och unga har en inneboende slående förmåga till anpassning och förändring. Vår erfarenhet är att alla människor, oavsett problematik och kultur i mångt och mycket är hjälpta av just mötet med en annan människa och att få lov att dela tankar och känslor i en trygg och tillåtande miljö


Hur går det till?

Ta kontakt med mottagningen

Kontakt med mottagningen får ni genom att antingen fylla i vårt kontaktformulär eller skriva ett mail. Det går även bra att ringa till mottagningen, vi svarar i mån av tid. Genom att kontakta oss godkänner ni att vi behandlar era personuppgifter.

Första möte och behandling

Efter att ni tagit kontakt bokar vi in ett första möte där vi gemensamt försöker att ringa in problemet, oftast tar detta mer än en gång. Alla behandlingar utgår sedan ifrån barnets eller den unges behov. En vanlig behandling är att vi sedan ses en gång i veckan.

Priser

Ett besök är 50 minuter och kostar 1200 oavsett om det rör sig om barnterapi, individualterapi, föräldrastöd, krissamtal, eller annat form av stöd. Har ni andra behov gör vi vårt bästa för att tillgodose detta men priset kan då komma att ändras.


Vi debiterar alla besök som inte avbokats 72 timmar innan. Besök på måndagar avbokas senast torsdag innan 12.

Cina Rydergård

leg.psykolog

Jag arbetar främst med PDT, men har i min grundutbildning även KBT-inriktning, jag har dessutom gått flera olika metodutbildningar såsom EMDR, TF-KBT och TRT.


Teoretiskt är jag främst förankrad i psykodynamisk teori och utvecklingspsykologi då jag anser att den ger en bred grund att stå på inför mötet med alla människor.


Jag arbetar deltid på Trygga Hamnen och när jag inte är här arbetar jag som psykolog på Rädda Barnen i Göteborg. Tidigare arbetade jag på en mottagning för svårt traumatiserade barn med flyktingbakgrund inom Barn och Ungdomsmedicin. Innan detta har jag arbetat inom Barn och Ungdomspsykiatrin och har även erfarenheter från sluten rättspsykiatri och särskola.


Jag har föreläst inom flera olika sammanhang om att möta barn och unga med trauma samt om psykisk hälsa hos barn i allmänhet.


Jag brinner för alla barn stora som små.

HANDLEDNING och UTBILDNING


Vi erbjuder handledning och utbildningar till dig som möter barn och unga med psykisk ohälsa i ditt arbete eller i andra sammanhang. Det kan vara alltifrån boendepersonal inom HVB, kuratorsgrupp på skolan, BVC-personal, psykologer som vill vidareutvecklas i sitt arbete med barn, socialtjänst, familjehemsföräldrar eller något helt annat. Vi försöker hitta en lösnig som fungerar för dig eller er verksamhet.


Kunskap och reflektion tänker vi är vad som gör ett möte med barn till ett behandlande möte mer än något annat. Här vill vi på Trygga Hamnen kunna bidra till att fler barn har tillgång till trygga vuxna genom utbildningar och proffesionella samtal.


Hitta oss

Mottagningen ligger i Kungssten. På långedragsvägen 28. Kommer ni med kollektivtrafik heter närmsta hållplats Kungssten. Kör ni bil så finns det en betalparkering mittemot huset.

OBS ingång på framsidan!